اطلاعات پیمانکاران

نام شرکتشماره تماسشهر
شرکت آریا دیزل05113928232-3بجنورد
صنایع پارتیشن پارسین5842230640 بجنورد
صنایع چوب الفا09159846309 بجنورد
هپکو سرویس55700082 بجنورد
شرکت پیک دانش نگار8431602 بجنورد
شرکت راد نیرو09155225057 بجنورد
شرکت سارامین برق گستر09155849426 بجنورد
شرکت شهر اذین نگین شرق7675099 بجنورد
شرکت فنی و مهندسی ابتکار شمال9113761931 بجنورد
شرکت ماشین اداری اترک9151877841 بجنورد
شرکت هپکو سرویس55700082 بجنورد
صنایع چوبی الفا9159846309 بجنورد
پیمانکاری ساختمان میرمیرانی09151884737 بجنورد
شرکت بهیار سازه9151841175 بجنورد
شرکت بیزن رایمند05842316166 بجنورد
شرکت پلی اتیلن2244530 بجنورد
شرکت پویا دیزل2313487-8 بجنورد
شرکت تعاونی رنگ الوان5116516583 بجنورد
شرکت رنگ امجد09159773655 بجنورد
شرکت سارامین برق گستر09155849426 بجنورد
شرکت شخم ابزار عباس زاده09153842559 بجنورد
شرکت نارگستر09155841535 بجنورد
شرکت هپکو55700082 بجنورد
شرکت ماشین سازی حجاز021_76222054 بجنورد
شرکت فولاد برج پارسیان09153846477 بجنورد
شرکت طرح و توسعه محوز867164 بجنورد
شرکت ساوج عمارت9151877449 بجنورد
شرکت تاقدیس سازه09153131982 بجنورد
شرکت پارس نوش البرز09151198933 بجنورد
فهرست